کتاب سپیده بدمد اثر معصومه کنشلو از سوی انتشارات انجمن قلم ایرانیان امروز منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «سپیده بدمد» یک داستان بلند اجتماعی زنانه است که روایت‌گر داستان زنی است به نام مژگان که صاحب شوهر و سه فرزند است. او فرزند سومش را سه ماهه باردار است و به خاطر بدهی شوهر مجبور می‌شوند خانه و مغازه‌اشان را درشهرستان بفروشند و به یکی از شهرک‌های حاشیه تهران مهاجرت کنند.

شوهرش در غیاب مژگان که یک ماهی را به خانه‌ پدرش قهر رفته بود خانه و مغازه‌ای برای آژانس رَهن می‌کند و ماجراهایی بعد از سکونت آنها در شهرک اتفاق می‌افتد.

در قسمتی از کتاب می‌خوانیم؛ «از فرط وحشت، هر سه عین سه قلوهای همتا به هم گره خورده بودند. بچه‌ها را در آغوش می‌فشرد و دندان‌هایش را به هم می‌سایید. صدای ضربان قلب امیر را که مثل گنجشک به دام افتاده می‌زد، به‌راحتی حس می‌کرد. سمن ناز، آویزانِ بازوی او شده بود و بغض بی‌صدا را می‌‌‌‌‌شد در چهره کودکانه‌اش دید. در گوشه‌ای جا خوش کردند تا صدای دعوای گربه‌ها قطع شود. اشکش به نیمه صورت نرسیده، با ترس و هیجان پاک کرد.

گربه‌ها دست‌بردار نبودند و صدای «گروپ گروپ» پایشان «گروپ گروپ» قلب هرسه را تندتر می‌کرد. لحظه‌ای حس کرد کسی کلید را در قفل در فلزی حیاط می‌چرخاند. چندثانیه بعد، صدای آرام بسته‌شدن درِ فلزی حیاط شنیده شد. پلکش را محکم فشرد. ناخن‌هایش را می‌کشید کف دستانش. آرام زیر لب گفت: خدایا… خدایا… به دادم برس!»

کتاب «سپیده بدمد» در ۱۶۲صفحه قطع رقعی با قیمت ۱۶۰۰۰ تومان در شمارگان ۲۰۰ نسخه از سوی انتشارات انجمن قلم ایرانیان امروز منتشر شده است.