شقایق قند هاری از انتشار ترجمه‌اش از کتاب داپلر نوشته ارلند لو نویسنده نروژی خبر داد.

شقایق قندهاری از انتشار ترجمه اثر تازه‌ای از «ارلند لو» نویسنده نروژی با عنوان «داپلر» خبر داد و گفت: چند سال پیش، رمان «ابرابله» از این نویسنده را ترجمه و توسط نشر ثالث منتشر کردم و پس از آن به پیشنهاد ناشر قرار شد که کلیه آثار وی به فارسی ترجمه شود و رمان «داپلر» نخستین اثر ترجمه شده در این راستا به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: داپلر رمانی است با فضایی کاملا متفاوت با رمان ابرابله که در ایران بیشتر شناخته شده است. اسم رمان برگرفته از نام اصلی شخصت محوری رمان است و راوی داستان نیز خود اوست.

به گفته قندهاری، داپلر در این داستان شخصی است که پس از مرگ پدرش و یک رویداد به ظاهر کلیدی دیگر دچار دگرگونی‌های ذهنی شده و از خانواده و شلوغی زندگی در شهر دل کنده و برای زندگی به جنگل رفته است.

این مترجم تصریح کرد: روایت ظریف و در عین حال طنازانه لو در این رمان برای نقد جامعه شهری مدرن و ارزش‌های نوظهور در آن و جسارتی که در نقد زندگی و فرهنگی مدرن کشور خودش به خرج می‌دهد، این رمان را به اثری درخور توجه مبدل کرده است.

به باور قندهاری طنز رایج در این رمان نه از جنس هجو و ابتذال بلکه در قالب طنز ادبی غنی است و بیان تلطیف شده تلخی‌هایی است که نویسنده در صدد بیان و طرح آن است.

قندهاری تاکید کرد: مسئله‌ای که ارلند لو در این رمان در قالب داستانی کاملاً طنز بدان پرداخته است، مسئله‌ای جهان شمول است و به جز برخی از مختصات جغرافیایی مشخصی که به طور طبیعی به فضای کشور راوی یعنی نروژ برمی‌گردد، سایر امور مطرح شده واقعاً برای انسان معاصر قابل درک و ملموس است، به خصوص در جهان معاصر و برجسته شدن هرچه بیش تر ارزش های مادی، شتاب زدگی در روند زندگی روزمره.