دانشمندان موفق به شناسایی سیاره ای شده اند که به جای یک ستاره دارای سه ستاره است.

به گزارش پرس شیعه؛ گروهی از دانشمندان مرکز فیزیک اختر هاروارد اسمیتسونیان درحالی از شناسایی سیستم سه ستاره ای خبر داده اند که در کمال شگفتی متوجه وجود سیاره ای با مدار گردشی پایدار در آن نیز شده اند.

این دانشمندان که نتایج یافته خود را در ژورنال The Astronomical Journal منتشر کرده اند روایت جالب توجهی از آن مطرح می کنند به طوریکه در ابتدا تصور می کردند با یک سیستم ستاره ای معمولی سر و کار دارند اما در ادامه دریافتند که با یک سیستم دوستاره ای مواجه هستند اما در نهایت مشخص شد آنچه که پیش رویشان قرار دارد در واقع یک سیستم سه ستاره ای است که در آن یک جفت ستاره به دور یک تک ستاره دیگر می گردند. بدین ترتیب آنها خود را در برابر یک سیستم (منظومه) سه ستاره ای مشاهده کردند.

به طور کلی سیارات بسیار اندکی مورد شناسایی قرار گرفته اند که در منظومه های سه ستاره ای قرار دارند که همین نکته بر اهمیت کشف اخیر دانشمندان می افزاید. در حقیقت می توان گفت این چهارمین سیاره از این نوع به شمار می آید که تاکنون شناسایی شده است.

اما این تمام داستان نیست زیرا سیاره مورد نظر نزدیک ترین به زمین در میان چهار سیاره از این نوع به شمار می آید و به همین دلیل در روزهای اخیر غوغای قابل توجهی در میان دانشمندان علوم فضایی و اخترشناسی به راه افتاده است.

دانشمندان عنوان KELT-۴Ab را برای این سیاره برگزیده اند که چیزی جز یک سیاره غول پیکر گازی به شمار نمی آید. این سیاره را از حیث انداه می توان با مشتری قابل مقایسه دانست.