کتاب گرایش سلفی و افراط‌ گرایی؛ چالشی برای سیاست و جامعه در آلمان عنوانی است که به تازگی و در ماه فوریه در آلمان به چاپ رسیده است.

به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «گرایش سلفی و افراط‌گرایی؛ چالشی برای سیاست و جامعه در آلمان» عنوانی است که به تازگی و در ماه فوریه در آلمان و به همت انتشارات مطالعات امنیتی به چاپ رسیده است.

پس از به قدرت رسیدن سازمان‌های تروریستی مانند داعش و یارگیری آنان از بین جوانان اروپایی و آلمانی، محقّقان بسیاری برای مبارزه با این تفکرات افراطی و چاره‌اندیشی برای دفع خطرات ناشی از آنان دست به قلم شدند.

کتاب فوق که به زبان آلمانی به رشته تحریر درآمده، با حمایت موسسه صلح لایبنیتس و وزارت تحقیق و آموزش آلمان توسط یولیان یونک و یانوز بینه (Julian Junk, Janusz Biene) تألیف شده است.

نویسندگان این کتاب در شانزده فصل موضوعاتی مانند افراط‌گرایی، گرایش سلفی، نقش رسانه‌ها، جامعه‌ باز، مقابله با خشونت از طریق دانش و غیره را مورد مطالعه قرار داده اند. این کتاب شامل ۱۶۴ صفحه و به زبان آلمانی توسط انتشارات مطالعات امنیتی به چاپ رسیده است.