اولین همایش ملی اخلاق و جامعه ایرانی به همت پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی آبان ۱۳۹۵ برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ اولین همایش ملی اخلاق و جامعه ایرانی به همت پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی آبان ۱۳۹۵ برگزار می شود.

این همایش با محورهای؛ پرسش از بحران اخلاق در جامعه ایران، اخلاق جهانی و جامعه ایرانی، اخلاق و دین، اخلاق و هنر، اخلاق، قدرت و سیاست، اخلاق، خانواده و جنسیت، اخلاق، علم، فن آوری، آموزش و پژوهش، اخلاق، رسانه و فضای مجازی، اخلاق، کار و اقتصاد، اخلاق، شهر، شهر نشینی و شهروندی، اخلاق و محیط زیست، اخلاق در عرصه عمومی برگزار می‌شود.

علاقه مندان تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۵ مهلت دارند، چکیده مقالات خود را حداکثر در هزار کلمه به رایانامه این همایش به نشانی morality@icas.ir ارسال کنند.