عضو کنگره آمریکا تأکید کرد که بسیاری از مردم این کشور از روسیه به دلیل قتل تروریستها در سوریه قدردانی می کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ دانا روهراباکر دیروز (شنبه) از نقش روسیه در سوریه و قتل تروریستها قدردانی و تشکر کرد.
روسیا الیوم به نقل از این نماینده کنگره آمریکا افزود: از شما متشکریم؛ بسیاری از شهروندان آمریکایی قدردان شما و خوشحال هستند، زیرا روسیه در حال قتل تروریستها در سوریه است.
روهراباکر که رئیس کمیسیون فرعی اروپا و اوراسیا و تهدیدات جدید در کنگره آمریکا است، این موضوع را در دیدار رئیس کمیسیون امور بین الملل مجلس فدرال روسیه مطرح کرد.