آتش تمامی طبقات ساختمان قدیمی وزارت دفاع روسیه در مسکو را فرا گرفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، اوایل امروز در یکی از ساختمان وزارت دفاع روسیه در مسکو ستونی از اتش مشاهده شد.

به گفته منابع انتظامی روسیه اتش سوزی در ساختمان قدیمی زنامنکا به وقوع پیوست که به تدریج تمامی ۵ طبقه این ساختمان را در گرفت.

علت این اتش سوزی احتمالا نقص در مدار برق این ساختمان بوده است.

در پی این آتش سوزی ۳۰ تیم آتش نشانی و امداد برای مهار آتش سوزی در محل حاضر شدند.