دولت عربستان در چارچوب آنچه که جلوگیری از انتشار افکار افراطی نامیده شده ، تاکید کرد که هرگونه سخنرانی در مساجد باید با مجوز قبلی از مراجع رسمی انجام شود.

به گزارش پرس شیعه، روزنامه الحیات عربستان امروز(یکشنبه ) نوشت: دولت در راستای جلوگیری از فعالیت برخی از مبلغان افراطی مشکوک به داشتن “افکار تروریستی” یا “دیدگاههای مشکوک” درصدد ممانعت از دادن تریبون به آنهاست به طوری که اداره کل “اموردینی” جده اخیرا طی بخشنامه ای از ائمه مساجد آن منطقه خواسته است اجازه ندهند بدون وجود مجوز رسمی در مساجد، جلسات، سخنرانی یا برنامه های دینی برگزار شود.

الحیات گزارش کرد: دستگاههای اطلاعاتی عربستان، تبلیغات برای برخی سخنرانی ها در مساجد و تلاش برای تجمع شمار زیادی شنونده و شرکت کننده در این جلسات را که عموما برای تبیین و شرح برخی از کتب دینی در زمینه اعتقاد، فقه و … برگزار می شود زیر نظر گرفته است. این امر باعث شده تا اداره کل امور اسلامی جده، حکم ممنوعیت سخنرانی بدون مجوز را صادر نماید.

این روزنامه افزود: این بخشنامه پس از اطلاعات به دست آمده از گفتگوهایی در پایگاههای اجتماعی و روش های دیگر تبلیغاتی درباره برگزاری سخنرانی و نشست هایی در مساجد شهر جده صادر شد.

به نوشته این روزنامه عربستانی، بخشنامه مذکور “برگزاری هر گونه نشست یا سخنرانی در مساجد بدون داشتن مجوز از نهادهای مرتبط را ممنوع اعلام می نماید. علاوه بر این، دعوت از هر عالم و مبلغ باید پس از اعلام به امارت منطقه مکه و براساس تمهیدات موجود انجام گیرد.

اداره کل امور دینی جده در این زمینه پیشتاز بوده است. وزارت امور اسلامی عربستان در بخشنامه ای به کلیه ادارات تابعه در مناطق، استان ها و شهرهای مختلف اعلام کرد، هر گونه فعالیت تبلیغی، پخش کردن تبلیغات و بروشور جز پس از موافقت نهادهای مرتبط مجاز نخواهد بود. این وزارتخانه هدف از این اقدام را جلوگیری از انتشار هر گونه تبلیغات یا مواد آموزشی متفرقه و آثاری دانست که ممکن است در راستای تبلیغ افکار افراطی از آنها استفاده شود.

گروههای تروریستی در منطقه درسالهای اخیر بیشترین تعداد نیروی انسانی و همچنین گسترده ترین حمایت های مالی خود را از عربستان سعودی دریافت کرده اند.

دولت سعودی درشرایطی موضوع ممانعت از فعالیت های تروریستی را مطرح می کند که خود به عنوان بزرگترین حامی رسمی تروریست ها ، نزد افکار عمومی منطقه شناخته می شود.