مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران با بیان اینکه سپاه بنا ندارد در دایره عملیات روانی دشمن قرار گیرد، گفت: دشمنان تلاش می کنند در همه مسائل کشور دوقطبی ایجاد کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در حاشیه مراسم ختم والده سردار سلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سپاه بنا ندارد در دایره عملیات روانی دشمن قرار گیرد چراکه دشمن به دنبال ایجاد دو قطبی سازی هایی نظیر دولت و سپاه است.

وی افزود: این مسئله مربوط به دولت جدید هم نیست اگر نگاهی به دولت قبل بیاندازید خواهید فهمید که دشمن در دولت دهم نیز تلاش کرد سپاه را مقابل دولت قرار دهد هر چند برخی بی تدبیری های دولت گذشته، بستر مناسب را برای آنها فراهم کرد.

سردار رمضان شریف گفت: دولت و مردم ما نیرویی صادق تر، با ثبات تر و پای کار تر از سپاه برای حل مشکلات کشور پیدا نخواهند کرد. سپاه بدون توجه به نامهربانی ها همواره سعی دارد اقتدار ملت ایران را تضمین کند.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران تصریح کرد: اگر دشمن به برخی خواسته های ما در جریان مذاکرات هسته ای تمکین کرده است به دلیل قدرت دفاعی و موشکی و توان سپاه پاسداران است. همه مردم ما از آنجایی که به امنیت علاقه دارند حتما حافظان امنیت را حمایت می کنند.

وی اظهار داشت: دشمن تلاش می کند در همه موضوعات موجود در کشور دوقطبی سازی هایی را در مسائل مختلف ایجاد کند. به عنوان مثال سعی می کند دو قطبی موافقان هسته ای و مخالفت هسته ای را بوجود بیاورد.