حضرت آیت الله علوی گرگانی با اشاره به اینکه امروز وضع پولی کشور مناسب نیست، گفتند: یکی از مشکلات اصلی امروز کشور، کیفیت کارها و محصولات است؛ چراکه شاهد کیفیت مطلوبی نبوده و باید با ارتقاء آن به کشور اعتبار بخشید.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار بهروز درخشان، مدیر امور شعب بانک مهر اقتصاد استان قم اظهار داشتند: اگر بتوانیم نظرات مقام معظم رهبری را اجرایی نمایید، امتیاز ویژه ای است که برای شما به حساب می آید.

ایشان اظهار داشتند: همانطور که رهبر انقلاب نیز فرمودند، مباحث نباید فقط بر روی کاغذ باشد؛ بلکه باید به آن عمل شود.

حضرت آیت الله علوی گرگانی با اشاره به احکام فقهی سود بانکی خاطرنشان ساختند: اسلام هر سودی را حرام نکرده است؛ بلکه سودهایی که در راه قرض و وام گرفته شود، حرام می باشد.

معظم له تصریح کردند: سودی که اسلام بر آن نهی دارد، سودی است که ار ناحیه قرض پول به وجود آید و در نهایت ضربه آن به اقتصاد کشور خواهد خورد.

ایشان بیان داشتند: امروز بسیاری از مراکز تولیدی کشور راکد است و باید با برنامه ریزی آن را به راه انداخت.

این استاد برجسته حوزه اظهار داشتند: باید اقتصاد مقاومتی بنابر فرمایش رهبر انقلاب در مرحله عمل قرار گیرد و انتظار ما این است که شما در خط پیروی از رهبری بوده و این شعار را اجرایی نمایید.

حضرت آیت الله علوی گرگانی با اشاره به اینکه امروز وضع پولی کشور مناسب نیست، ابراز داشتند: یکی از مشکلات اصلی امروز کشور، کیفیت کارها و محصولات است؛ چراکه شاهد کیفیت مطلوبی نبوده و باید با ارتقاء آن به جامعه اعتبار بخشید.

این استاد درس خارج حوزه در پایان خاطرنشان ساختند: نباید فقط به فکر سرمایه شخصی بود؛ بلکه ارتقاء سرمایه کشور بسیار مهم است و ان شاءالله بانک مهر اقتصاد در این راه پیشگام و پیشقدم باشد.