یک بسته انفجاری در جنوب ریاض پایخت عربستان منفجر شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری اسپاتنیک، یک بسته انفجاری در جنوب ریاض پایخت عربستان منفجر شد.

برخی از منابع اعلام کردند که این انفجار در مسیر یک خودروی پلیس رخ داده است که بر اثر آن یک نیروی پلیس عربستان کشته شد.

همچنین برخی از منابع گزارش دادند که دو انفجار در نزدیکی یک مرکز پلیس رخ داده است.