اکثر کشور ها بدنبال بازگشت قیمت نفت به روز های قبلی خود می باشد و در حال حاضر بدون توافق کشور ها و کاهش تولیدات نفتی این امر محقق نخواهد شد.

به گزارش پرس شیعه؛ مجله تایمز در گزارشی با عنوان “عربستان در بن بستی با ایران” نوشت: اکنون جهان لبریز از نفت خام است و برنامه ها حاکی از این است که تولید کنندگان بزرگ نفتی، مانند کشور های اوپک و روسیه تولیدات نفتی خود را کاهش دهند اما ایران همچنان به نظر می رسد که در صدد افزایش استخراج نفتی خود می باشد.

این وب سایت افزود: اکثر کشور ها بدنبال بازگشت قیمت نفت به روز های قبلی خود می باشد و در حال حاضر بدون توافق کشور ها و کاهش تولیدات نفتی این امر محقق نخواهد شد.

در حال حاضر بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی در آمریکا با تهدید ورشکستگی مواجه شده اند و تنها امید آنها به افزایش قیمت نفت می باشد.

تحلیل ها حاکی از این است که اختلافات ایران و عربستان نیز بر سر قیمت نفت به اوج خود رسیده است و اکنون عربستان به بن بست جدی با ایران مواجه شده است.