نه امروز و نه فردا، هیچ نیرویی با امنیت مرزهای یک سرزمین که نعمتی خدادادی است برابری نمی کند. جنگاوری و مذاکره، هر دو هنر است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری مهر، گروه سیاست، احمدعلی راغب: پیشکسوت موسیقی انقلاب در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داد به بررسی رابطه موشک و مذاکره پرداخت.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

آوارگان و پناهجویانی که در مرزهای اروپا سرگردانند، صدایشان به کسی نمی رسد. هیچ صاحب قدرتی با آنها گفتگو نمی کند و هیچکس ناله زنان و کودکانشان را به چیزی نمی گیرد. نه چون در روزگار ما حنای گفتگو و مذاکره، رنگی ندارد و نه از آنرو که راهی به گفتگو با قدرتمندان امروز و فردای دنیا نیست.

اینها همه هست، اما نه برای آنکس که سرزمینی از آن خود ندارد. شاید حق با داستایوفسکی بود که به زبان استعاره گفت «آنکه سرزمین ندارد، خدا ندارد». نه امروز و نه فردا، هیچ نیرویی با امنیت مرزهای یک سرزمین که نعمتی خدادادی است برابری نمی کند. جنگاوری و مذاکره، هر دو هنر است.

سلحشوران جنگاور و دیپلمات های قدرتمند، هنرمندان یک ملت اند که با هنرشان امنیت و عزت را برای یک کشور به ارمغان می آورند. همانطور که در یک ارکستر موسیقی، همه نوازندگان باید کارشان را با قدرت انجام دهند تا یک سمفونی، زیبا، با صلابت و گوش نواز باشد، سمفوی امنیت و اقتدار یک ملت نیز با کار هنرمندانه جنگاوران و دیپلمات ها –هر دو گروه با هم- به سرانجام مطلوب می رسد. زبان دیپلماسی و زبان موشک، هر دو ابزار این هنرمندی است. تضعیف یکی، به بهای دیگری و یا صرف نظر کردن از یکی، برای آن دیگری، نه خردمندانه است و نه هنرمندانه!

این چنین مباد…