مؤسسه کشوری مهد قرآن در سال ۱۳۹۴ تعداد یک هزار و ۱۶۰ گواهینامه قبولی آموزش حفظ و مفاهیم قرآن کریم جهت قرآن آموزان عضو این مؤسسه در سراسر کشور صادر کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ محمود کریمی معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن در اجرای طرح های مصوب آموزشی هیئت علمی به منظور رشد و شکوفایی قرآن آموزان گفت: بیش از ۳۰۰۰ کلاس جهت آموزش های جامع با محوریت حفظ و مفاهیم قرآن طی سال ۹۴ در کانون های مهد قرآن استانها و شهرستانهای سراسر کشور برای خواهران و برادران در سنین مختلف تشکیل شده است.

معاون آموزش مهد قرآن افزود قرآن آموزان در کلاس های آموزشی حفظ اجزاء اول، سوم، هفتم و ۱۵ جزء قرآن و آموزش ترجمه ۵۰ هزار کلمه قرآن (دوره اول عمومی) – کتاب های آموزش مفاهیم قرآن جلد ۱ تا ۳ همراه با فعالیت های مکمل تحت آموزش قرار گرفتند که در پایان هر دوره پس از اخذ آزمون و کسب حد نصاب امیتاز، گواهینامه مربوطه به امضاء استاد شهریار پرهیزکار رئیس هیئت علمی و حجت الاسلام والمسلمین فومنی الحائری مؤسس و رئیس هیئت امناء مؤسسه کشوری مهد قرآن به قبول شدگان اهداء می شود.

بنا براین گزارش گواهینامه های صادر شده سال ۹۴ جهت حافظان قرآن عضو مؤسسه کشوری مهد قرآن در استانهای گیلان – گلستان – آذربایجان غربی – کرمانشاه – مازندران – فارس – خوزستان و مهد قرآن استان تهران (کانونهای تابعه – مجمع غرب – مرکزی – جنوب – شرق) و شهرهای حومه ( شهریار – ورامین) بوده است.