نام نویسی یازدهمین دوره آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم با شرکت ۶ هزارو ۷۷۱ نفر به پایان رسید.

به گزارش پرس شیعه؛ نام نویسی یازدهمین دوره آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم با شرکت ۶ هزارو ۷۷۱ نفر به پایان رسید. از این تعداد ۵ هزارو ۳۷۷ نفر بانوان و یک هزارو ۳۹۴ نفر آقایان هستند.

بیشترین آمار ثبت نام نیز به ترتیب متعلق به استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی است. آزمون مرحله اول به صورت کتبی ۲۴ اردیبهشت. آمارهای تفکیکی ان شاﺀالله در گزارش های بعدی خواهد آمد.