کتاب فلسفه علوم انسانی (بنیادهای نظری) نوشته حجت‌الاسلام خسرو پناه از سوی دفتر نشر معارف به چاپ دوم رسید.

به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «فلسفه علوم انسانی (بنیادهای نظری)» نوشته حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سوی دفتر نشر معارف و مؤسسه حکمت نوین اسلامی قم به چاپ دوم رسید.

کتاب حاضر شامل پنج فصل «چیستی علوم ‎انسانی»، «مبانی علوم ‎انسانی‎سکولار»، « مبانی علوم ‎انسانی‎اسلامی»، «قلمرو اسلام در عرصه علوم انسانی» و «تاثیر مبانی بر نظریه‎های علوم انسانی» است.

در بخشی از کتاب «بنیادهای نظری فلسفه علوم انسانی» آمده است: فلسفه علوم انسانی، یکی از فلسفه‌های مضاف است. نگارنده در کتاب فلسفۀ فلسفه اسلامی به تفصیل درباره فلسفه‌های مضاف و تقسیم آن، به دو دسته فلسفه مضاف به امور (پدیده‌ها) و فلسفه مضاف به علوم سخن گفته است. فلسفه امور، علوم درجه اول هستند و در درون فلسفه محض قرار دارند. قلمروی حکمت خودی که بیان می‌گردد، از سنخ فلسفه امور هستند. فلسفه علوم، دانش‌های درجه دوم هستند که با روش تاریخی (به نظر امثال کوهن و فایرابند) یا روش منطقی (به نظر امثال پاپر) یا با روش تاریخی- منطقی (به نظر نگارنده) به پرسش‌های بیرونی علوم تحقق‌یافته پاسخ می‌دهد.

چاپ دوم کتاب «فلسفه علوم انسانی (بنیادهای نظری)» در ۲۸۷ صفحه با تیراژ ۱۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۱۰۰۰ تومان عرضه شده است.