گم شدن ۱۰ هزار کودک پناهجوی بی سرپرست در کشورهای مختلف اروپایی در ماههای اخیر به معمایی در برابر پلیس این قاره تبدیل شده است.

به گزارش پرس شیعه ، کودکان بی سرپرست که درماههای گذشته همراه کاروانهای گسترده پناهجویان به سمت اروپا سرازیر شده اند ، اگر از مخاطرات گسترده درحین سفر جان سالم به در ببرند، در بهشت اروپا با خطرات تازه ای مواجه خواهند شد.

تارنمای روسیا الیوم امروز( یکشنبه ) گزارش کرد که در حدود ۱۰ هزار کودک پناهجوی بی سرپرست در ماه های اخیر دراروپا گم شده اند.

به گزارش پلیس اروپا، یوروپل، بیم آن می رود که بسیاری از این کودکان مورد آزارهای گوناگون، از جمله سوء استفاده جنسی به دست باندهای تبهکاری سازمان یافته قرار گرفته باشند.

روزنامه گاردین هم نوشت تنها پنج هزار کودک پناهجوی بی سرپرست در ایتالیا ناپدید شده و در حدود ۱۰۰۰ نفر از کودکانی که ورودی به سوئد اصلا ثبت نام نشده اند.

مسئولان اروپایی عقیده دارند ممکن است این کودکان نزد بستگان خود باشند؛ اما چون اثری از آنها در دست نیست، نگرانی های جدی در مورد سرنوشت شان وجود دارد.

برخی منابع از ورود ۲۷۰ هزار کودک به اروپا خبر می دهند که خانواده به همراه نداشته اند.

در سال میلادی گذشته در حدود یک میلیون پناهجو عمدتا از سوریه وارد خاک اروپا شدند.