فیلم پیش رو گفتاری از حجت الاسلام خسروپناه در مورد حکمت پیاده روی اربعین است که می توانید در ادامه مطلب ببینید.

به گزارش پرس شیعه، فیلمی که از لینک بالا می بینید گفتاری از حجت الاسلام خسرو پناه در مورد فلسفه اربعین حسینی است.

این گفتگو در حاشیه پیاده روی اربعین امسال با این استاد فلسفه انجام شده است.