آیت الله قرهی گفت: درمان سیّئات و ذنوب و خطاها؛ درون انسان است و آن درمان، تقوا است «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا».اس و اساس درمان دردهای درونی، در درون خود انسان است

به گزارش پرس شیعه؛ مطلبی از دروس اخلاق گذشته آیت الله قرهی برای علاقه مندان در پی می آید؛

اولیاء خدا بیان می‌فرمایند: خیلی جالب است که درمان اصلی همه این دردهای درونی، مریضی‌ها و گناهانی که قرآن کریم و مجید الهی آن‌ها را به عنوان فجور تبیین کرده، یعنی همین سیّئات و ذنوب و خطاها؛ باز درون انسان است و آن درمان، تقوا است «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا».

یعنی اسّ و اساس بیرون رفت از همه فجور، تقوا است که اگر کسی به این مقام تقوا رسید، اتّفاقاً به مقام کرامت الهی می‌رسد.
چون خیلی جالب است که ذوالجلال و الاکرام بعد از این که می‌فرمایند:بشر دارای شعوب و قبائل مختلفی است «وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوبا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»، به نکته مهمّی اشاره می‌کنند که آن را همراه با «إنَّ» تحقیقیّه می‌آورند و می‌فرمایند: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّه ِ أَتْقَاکُمْ» یعنی اگر کسی می‌خواهد در مقام أکرم قرار بگیرد، باید أتقی باشد. پس معلوم است اگر کسی بخواهد کریم باشد، راه آن، تقوا است.

لذا همان‌طور که بیان شد، اولیاء خدا فرمودند: درمان فجور هم در درون انسان است.