رزمایش دریایی به رهبری آمریکا در سه منطقه محوری کانال سوئز، نوار باب المندب و تنگه هرمز به عنوان نقاط مرزی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروی دریایی آمریکا از برگزاری بزرگترین رزمایش دریایی با شرکت ۳۰ کشور جهان در خاورمیانه خبر می دهد.

این رزمایش که روز دوشنبه آغاز شده است از پایگاه دریایی آمریکا در سواحل بحرین هدایت می شود و با وسعتی در حدود ۵/۲ میلیون مایل دریایی صورت می گیرد.

دریاسالار «کوین دونگان» فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در بحرین می گوید این رزمایش به صورت تمرین نیروهای دریایی برای آموزش کشورهای شرکت کننده برگزار می شود.

در رزمایش دریایی به رهبری آمریکا سه منطقه محوری کانال سوئز، نوار باب المندب و کانال هرمز به عنوان نقاط مرزی تعیین شده است.

به گفته نیروی دریایی آمریکا مستقر در سواحل بحرین این رزمایش تا ۲۶ آوریل ادامه خواهد داشت.