آیت الله قرهی گفت: دنیا در مقابل آخرت، خیلی پست است، لذا جمال ظاهری دیگران فریبتان ندهد.

به گزارش پرس شیعه؛ نکته‌ای ار دروس اخلاق گذشته آیت الله قرهی برای علاقه مندان در پی می آید؛

آن مرد الهی و عظیم الشأن، ملّا فتحعلی سلطان‌آبادی، سلطان العارفین به خصّیصین خودشان فرموده بودند: آیا می‌خواهید بدانید که چرا دعاهایی است که در آن‌ها بیان می‌شود: «وَ زَوِّجنَا مِنَ الْحُورُ الْعِین»؟ برای این‌که می‌خواهد به شما بگوید: بدانید دنیا در مقابل آخرت، خیلی پست است، لذا جمال ظاهری دیگران فریبتان ندهد.

یعنی می‌خواهند با این دعاها به من و تو بگویند: بدان دنیا و مافیهای آن و به ظاهر صاحب جمال هایی که در آن هست، در مقابل آن حورالعین‌ها هیچ هستند، تا دنیا در مقابلمان کوچک شود.

بعد ایشان مثال زده بودند و فرموده بودند: در روایتی داریم که اگر یک شعبه از نور یکی از آن حورالعین ها به زمین ورود پیدا کند، زن و مرد از عشق مجازی خود دست می کشند و همه عاشق او می شوند. این برای یک شعبه از نور اوست، حالا خودش چیست!؟

لذا ایشان فرموده بود: این ها برای این است که به من و تو بگویند: ببین دنیا چقدر پست است که آنچه تو به آن دل می بندی، حتّی در مقابل یک شعبه از نور یک حور العین هم هیچ است!