گروه تروریستی داعش برای نجات آن دسته از اعضای خود که به شدت زخمی شده و برای نجات به خون احتیاج دارند، ساکنان شهر فلوجه عراق را وادار به اهدای خون می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فرات نیوز، تروریست های تکفیری داعش همچنان به اقدامات جنایتکارانه علیه شهروندان عراقی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، تروریست های تکفیری داعش اخیرا به اقدام جنایتکارانه تازه ای برای نجات آن دسته از اعضای این گروه که زخمی شده اند، روی آورده اند.

گروه تروریستی داعش برای نجات اعضای آسیب دیده این گروه که به خون احتیاج دارند، ساکنان شهر فلوجه را وادار به اهدای خون می کنند.

تروریست های داعش برای عملیاتی ساختن تصمیم خود، ساکنان شهر فلوجه را به بیمارستان هایی که اعضای مجروح این گروه در آن ها بستری هستند، منتقل می کنند.