معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: رباتیک جزء شاخه های تحول آفرین آینده به شمار می رود و تاکنون هم توسعه خیلی شدیدی در حوزه نظامی و غیرنظامی داشته است.

به گزارش پرس شیعه؛ سورنا ستاری امروز در حاشیه افتتاحیه یازدهمین مسابقات روبوکاپ آزاد ایران در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اهداف جدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه فناوری، فرهنگ سازی و ایجاد تحرک در دانش آموزان است.

وی با اشاره به سطح بالای این دوره از مسابقات روبوکاپ آزاد ایران در نمایشگاه بین المللی عنوان کرد: رباتیک و علم رباتیک، جزء شاخه های تحول آفرین آینده به شمار می رود و تاکنون هم توسعه شدیدی در حوزه نظامی و غیر نظامی پیدا کرده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: همچنین رشته رباتیک در حوزه تجاری و صنعتی به شدت توسعه یافته است.

ستاری افزود: بخش خصوصی براساس نیازمندی هایی که در صنعت دارد می تواند ربات های مورد نیاز خود را سفارش دهد تا توسط جوانان این مرزو بوم طراحی و ساخته شود.

وی تاکید کرد: در راستای حمایت از این طرح ها، نقش دولت تعریف اکوسیستمی و ایجاد فضای کسب و کار برای همین جوانان است تا اقتصاد دانش بنیان محقق شود.