نخست وزیر دولت فراری یمن در واکنشی تند به صدور حکم برکناری اش توسط منصور هادی تصریح کرد: این حکم، کودتا علیه قانون اساسی بوده و آن را نخواهم پذیرفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه العهد، «خالد بحاح» نخست وزیر مستعفی و فراری یمن به صدور حکم برکناری اش توسط «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری فراری این کشور واکنش نشان داده و از آن به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: صدور این حکم به مثابه کودتا علیه قانون اساسی یمن است.

خالد بحاح در ادامه تصریح کرد: برکناری خود توسط هادی و تعیین «احمد عبید بن دغر» به عنوان نخست وزیر جدید را نخواهم پذیرفت.

این نخست وزیر مستفعی و فراری یمن همچنین گفت: قبول احکام صادره از سوی منصور هادی به معنای زیر پا گذاشتن قانون اساسی است.

گفتنی است، منصور هادی چندی پیش در اقدامی که در نهایت از وجود اختلافات گسترده در بدنه دولت مستعفی و فراری یمن پرده برداشت، «خالد بحاح» نخست وزیر دولت منتسب به خود را برکنار کرد.