عضو جمعیت علمای مسلمان لبنان تاکید کرد که دشمنان داخلی با اقدامات فتنه افروزانه نمی توانند ماهیت مقاومت صیدای لبنان را تغییر دهند.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ صهیب حبلی، عضو جمعیت علمای مسلمان لبنان در پیامی بر اتحاد بین شیعه و سنی تاکید کرد و گفت: این اتحاد می تواند درهم شکننده گروه های تروریستی تکفیری باشد چرا که این گروه ها بین شیعه و سنی تفاوتی قائل نیستند.

وی افزود: این روزها از گوشه و کنار تحرکاتی مبنی بر فتنه افروزی افراد حامی احمد الاسیر، شیخ وهابی دستگیر شده دیده می شود و این افراد اعلام کرده اند مانع خاکسپاری شهید الکبش در صیدا می شوند اما ما به آنها می گوییم که خون شهید الکبش بر عزت و شرافت صیدا می افزاید.

روحانی اهل سنت لبنانی گفت: این افراد حتی بین شهدایی که خون خود را برای دفاع از کشور اهدا کرده اند مانند شهید ” الکبش” و کسانی که با اجرای عملیات انتحاری جان انسان های بی گناه را می گیرند مانند “ابوظهر” فرقی قائل نیستند.

وی در پایان تاکید کرد: فتنه افرزان داخلی باید بدانند که صیدا همواره قلعه ای ایمن برای مقاومت و رزمندگان مقاوم بوده است و دشمنان داخلی نمی توانند با اجرای پروژه های فتنه افروزانه وجهه و تاریخ روشن صیدا را تغییر دهند.