دادگاهی در تاتارستان روسیه، یک شهروند را به جرم همکاری با گروه‌های تروریستی در سوریه به ۸ سال زندان محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ بر اساس بیانیه ای که دفتر دادستانی کل تاتارستان (از جمهوری‌های خودمختار روسیه) منتشر کرد، دادگاه برومورسکی “ویتالی گسین” شهروند ۴۱ ساله را به ۸ سال زندان و سپس یک سال و نیم آزادیِ مشروط، محکوم کرده است.

این دادگاه در حکم خود خاطرنشان کرد که حضور متهم در گروه های تروریستی سوریه در بازۀ زمانی ژوئیه ۲۰۱۴ تا نوامبر ۲۰۱۵ اثبات گردیده و وی بعد از بازگشت به روسیه بازداشت شده و به اتهامات وارده اعتراف کرده است.