دانشجویان فرانسوی در اعتراض به قوانین کار در این کشور با نیروهای پلیس پایتخت درگیر شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از یورونیوز، تظاهرات امروز سه شنبه دانشجویان و دانش آموزان فرانسوی در پاریس علیه لایحۀ جدید اصلاح قانون کار دولت به درگیری با پلیس کشیده شد.

دولت فرانسه برغم تعدیل و عقب نشینی هایی چند در اصلاحات مورد نظر خود در قانون کار، به اجرایی شدن آن مصمم است و کمیته ای در پارلمان فرانسه از امروز بررسی قانون کار را آغاز می کند.

اتحادیه های کارگری و معترضان، اصلاحات را به سود شرکتها و کارفرمایان و به زیان کارمندان و کارگران می دانند.

یکی از جوانان معترض در پاریس گفت: «بخاطر باورهایمان اینجا هستیم، نیامده ایم تا بشکنیم و ماموران پلیس را کتک بزنیم. آمده ایم تا صدایمان را به گوش آنهایی که می خواهیم برسانیم و اینجا خواهیم ماند.»

جوان دیگری گفت: «هنوز دبیرستانی هستم و چند سالی را برای وارد شدن به بازار کار در پیش رو دارم. اما امروز باید بدنبال ایجاد تغییر برویم و منتظر فردا نمانیم چرا که ما نسل فردا هستیم.»

تا امروز پنج تظاهرات عمده علیه لایحه اصلاح قانون کار در شهرهای مختلف فرانسه برگزار شده است که به جز چند مورد درگیریهای پراکنده جوانان و افراد ماجراجو با پلیس، مسالمت آمیز بوده اند.