استاد حوزه علمیه با اشاره به این‌که اخلاق مهم‌ترین گزینه برای پایداری زندگی خانوادگی است، گفت: نبود آرامش و نرسیدن به احساس آرامش علت نیمی از طلاق های انجام شده در دادگاه های خانواده است.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام علیزاده بعد از ظهر امروز در حرم حضرت معصومه(س) با بیان این که اخلاق مهم ترین گزینه برای پایداری زندگی مشترک است، گفت: نبود آرامش و نرسیدن به احساس آرامش علت نیمی از طلاق های انجام شده در دادگاه های خانواده است.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات مردم در دهه اخیر، عدم وجود آرامش در خانواده ها است که باید به طور دقیق و موشکافانه بررسی شود.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: سبک زندگی غربی یکی از مهم ترین مؤلفه های از بین رفتن آرامش در زندگی مشترک است.

وی اظهار کرد: سبک زندگی غربی و خصوصیات آن موجب از بین رفتن آرامش در میان خانواده ها شده زیرا منشا آرامش اخلاق و از خودگذشتگی است در حالی که سبک زندگی غربی بر محوریت خود خواهی فرد بنا شده در این سبک زندگی فرد تنها به خواسته های خود فکر می کند.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: همین خودخواهی های فردی موجب شده که هیچ کدام از زوجین از خواسته های خود کوتاه نیایند که این موضوع خانه را به جای کانون آرامش به میدان جنگ تبدیل کرده که در آن هر کس به دنبال تحمیل خواسته های خود بر دیگری است و در چنین شرایطی طلاق به دلیل نبود آرامش اجتناب ناپذیر خواهد بود.

وی افزود: یکی از مهمترین راه های ایجاد آرامش در خانواده توبه است؛ زیرا توبه موجب بیداری انسان شده و او را به گذشت و خویشتن داری دعوت می کند.

استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: صله رحم، ترک حسادت، همنشینی با مؤمنان و تقویت ایمان از جمله از راهکارهای دیگر ایجاد آرامش در زندگی فردی و زندگی مشترک است.

حجت الاسلام علیزاده با اشاره به این که مادران امروز براساس سبک زندگی غربی کودکان خودخواهی را تربیت کرده که تصور می کنند همه باید در خدمت تأمین خواسته های آنها باشند، یادآور شد: اگر مادران شیوه تربیتی خود را تغییر دهند و تربیت را بر محور دین و گذشت به کودکان خود آموزش دهند؛ آن ها در زندگی مشترک خود کمتر دچار مشکل شده و زندگی آرامی را درآینده تجربه خواهند کرد در حالی که ثمره خودخواهی شکست در تمامی عرصه و ناکامی در زندگی مشترک است.