نیروهای ارتش سوریه تروریستهای داعش را در حومه حلب محاصره کرده اند.

به گزارش پرس شیعه، نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی در حومه حلب، ده ها کیلومتر از این مناطق را تحت کنترل درآوردند، و وارد شهرهایی در حومه شرقی این استان شده و عناصر داعش را در برخی مناطق محاصره کردند.
این عملیات گسترده با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش سوریه و روسیه در جریان است.
در همین راستا نیروهای سوری طی روزهای اخیر توانستند منطقه راهبردی “ودیعه” در حومه شرقی حلب را که نزدیک عین الحمش و الجماجمه قرار دارد آزاد سازند. صبح دیروز نیز نیروهای سوری روستاهای طنوزه و العفش را که نزدیک منطقه مهم “تله مکسور” قرار دارند آزاد سازند. بدین ترتیب نیروهای سوری اکنون نیروگاه حرارتی را تحت محاصره قرار داده اند.
به دلیل حضور گروه های مختلف تروریستی در حلب، عملیات در این شهر بسیار پیچیده است. اهالی این شهر به دلیل کمبود مواد غذایی و دارویی و نبود آب سالم به شدت تحت فشار قرار دارند.