نمایندگی انجمن بین‌المللی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در ایران، ششمین نشست هم‌اندیشی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار را برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، نمایندگی انجمن بین‌المللی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در ایران، ششمین نشست هم‌اندیشی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار را در دانشگاه امیرکبیر در تاریخ ۲۵ آبان ماه برگزار می کند.در این نشست «نقش مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در مهندسی یکپارچگی سازمان» مورد بررسی قرار می گیرد.

این نشست ها در راستای افزایش سطح دانش، تجربه و ارتباطات شرکت‌کنندگان برگزار می شود. همچنین به شرکت کنندگان گواهینامه ای  اعطا خواهد شد.

از سازمان فرهنگی هنری شهر تهران نیز در این جلسه حضور  خواهند داشت.

به گزارش مهر، نماینده انحصاری انجمن حرفه‌ای های مدیریت فرآیندهای کسب و کار در ایران (abpmp) از شرکت های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علم و صنعت است و موفق به برگزاری نشست هایی در زمینه فرایند های کسب و کار شده است.