وزارت خارجه سوریه مجددا خواستار خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شد.

به گزارش پرس شیعه، یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: سوریه مجددا خواستار عقب نشینی فوری و بدون قید و شرط نیروهای آمریکایی از اراضی خود است و این حضور را تعدی به حاکمیت سوریه و استقلال آن می داند و با این موضوع بر این اساس تعامل خواهد کرد. مرتبط کردن حضور نیروهای آمریکایی در سوریه به عملیات حل و فصل بحران توجیهی برای این حضور است.

در حال تکمیل..