عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در سخنانی با تأکید بر لزوم همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با تروریسم، گفت: راهکار سیاسی تنها راه برون رفت از بحران‌های منطقه است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر در سخنانی اعلام کرد که همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با تروریسم بسیار ضروری است.

بر اساس این گزارش، وی همچنین اظهار داشت: در زمینه مبارزه با تروریسم این مسأله نیز ضروری است که حمایت های مالی و تسلیحاتی از اعضای گروه های تروریستی متوقف شود.

رئیس جمهوری مصر با بیان اینکه مبارزه با تروریسم نباید تنها به راهکارهای نظامی محدود شود، تصریح کرد: در مبارزه با تروریسم باید جنبه های فکری و عقیدتی نیز در نظر گرفته شود.

السیسی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به بحران های کنونی در منطقه اظهار داشت: تنها راهکار برون رفت از بحران های کنونی در سراسر منطقه «راهکار سیاسی» است.

رئیس جمهوری مصر همچنین بر لزوم حفظ حاکمیت ملی کشورهای منطقه تأکید کرد.