سفیر سوریه در مسکو اعلام کرد برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی سوریه اقدامی در راستای حل بحران سوریه است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، ریاض حداد، سفیر سوریه در موسکو با بیان اینکه کنفرانس گفتگوی ملی سوریه اقدامی اساسی در راستای حل بحران سوریه است، اظهار داشت: این کنفرانس نیاز به آمادگی جدی دارد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: طرف سوری متقاعد است کنفرانس گفتگوی ملی در آینده نزدیک گام مهمی در راستای حل مسئله بحران سوریه خواهد بود و این کنفرانس نه تنها برای سوریه بلکه برای کل منطقه اهمیت دارد.

وی در پایان با اشاره به اینکه این کنفرانس شرایطی را برای توسعه گفتگوی سیاسی در سوریه همراه با مراعات اراده سیاسی مردم فراهم می کند، گفت: نتیجه کنفرانس بستگی به جدی بودن کار برای برگزاری آن دارد، اما همانطوری که قبلا انتظار می رفت با این شرایط برگزاری این کنفرانس در ۱۸ نوامبر ماه جاری ممکن نیست.