انجمن نجوم آیاز، دورهمی نجومی با موضوع «زمین چه شکلی است» برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، هشتادو ششمین باشگاه ماهانه آیاز، پنجشنبه ۲۵ آبان ۹۶، برگزار می شود که با موضوع  «زمین چه شکلی است» خواهد بود.

نظریه زمین کروی یا گرد به زمان یونانیان باستان بازمی‌گردد. تمدن یونان در حدود سال ۹۰۰ قبل از میلاد ظهور یافت و در طول هزار سال بعد، کمک بزرگی به ستاره‌شناسی کرد. ابتدا، در قرن ششم قبل از میلاد یونانیان دریافتند که زمین کروی است و اولین بار فیثاغورث دانشمند یونانی کروی بودن زمین را اظهار داشت.

آنها برای اولین بار محیط زمین، اندازه ماه و فاصله میان آنها را بدقت اندازه گرفتند. یکی از دلایل ارسطو در اثبات کروی بودن زمین این بود که کشتی‌ها در هر جهت که از ساحل دور شوند، ابتدا بدنه و سپس دکل آنها ناپدید می‌شود. همچنین ایرانیان باستان عقایدی مبنی بر گرد بودن زمین داشته‌اند که بازتاب آن‌ها را حتی می‌توان در رسومی همچون رها کردن سیبی شناور در آب هنگام چیدن سفرهٔ هفت سین دید که نشانی از شناور بودن کرهٔ زمین در فضا و پویایی آن است.

پیش از آن که یونانیان نظریه کروی بودن زمین را مطرح کنند، اکثر مردم بر این باور بودند که زمین مسطح است. برای مثال هندوها معتقد بودند که زمین مسطح و بر شانه ۴ فیل قرار دارد که به نوبه خود بر پشت چهار لاک پشت شناور در اقیانوسی بی‌کران ایستاده‌اند. مصریان باستان زمین را رب‌النوع کب می‌پنداشتند که به پهلو دراز کشیده و الهه نات، تجسم خورشید، بر روی آن خمیده است.

با وجود اثبات علمی کروی بودن زمین، هنوز عده‌ای معتقدند زمین تخت است. نظریه زمین تخت طرفدارانی در کشورهای مختلف دارد. انجمن «زمین تخت فارسی» هم از سال ۹۴ از طریق انتشار مطالب مختلف کار خود را در ایران آغاز کرد. اگرچه این انجمن مدعی است توسط نهادهای مرتبط تایید شده و فعالیت گسترده‌ای در فضای مجازی دارد، اما هیچ اطلاعاتی درباره موسسان احتمالی، نویسندگان و راه ارتباطی با این انجمن وجود ندارد.

در دورهمی نجومی آبان با هم به بررسی علمی شکل زمین خواهیم پرداخت. در دورهمی‌های آیاز رسم بر این است که شرکت کنندگان در مباحثه حضور فعال داشته باشند. شرکت در باشگاه‌های ماهانه آیاز آزاد و رایگان است.

این دورهمی در روز پنجشنبه ۲۵ آبان ۹۶ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در خیابان آبرسان، چایکنار جنوبی، پشت قنادی ایوبی، ساختمان امید، طبقه اول در انجمن آیاز برگزار می شود.