یکی از نیروهای داوطلب عراقی، برای نجات جان نیروهای بسیج مردمی، انتحاری داعشی را در آغوش کشید.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری الفرات نیوز، عکسی از این شهید عراقی را که مربوط به قبل شهادت او است، منتشر کرد.

یک انتحاری داعشی، روز دوشنبه، به منطقه الطارمیه در شمال بغداد حمله کرد.

شهید عراقی برای نجات دیگر همرزمان خود، انتحاری داعشی را که به خود کمربند انفجاری بسته بود، در آغوش کشید و سعی کرد و او را از دیگران دور کند.

این حمله انتحاری، به شهادت ۳ تن از نیروهای بسیج مردمی عراق و زخمی شدن ۹ تن انجامید.