سفیر کشورمان در بوسنی و هرزگوین با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور ایران و بوسنی گفت: مناسبات ایران و بوسنی تنها به مناسبات سیاسی و اقتصادی محدود نمی شود.

به گزارش پرس شیعه، محمود حیدری سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین با حضور در برنامه حافظ خوانی تکیه مولویه سارایوو در سخنانی به پیوند میان شعر و عرفان و شاعر و اخلاق مداری و نیز اشتراکات فرهنگی و ادبی میان ایران و بوسنی گفت: مناسبات میان دو کشور دوست ایران و بوسنی محدود به مناسبات سیاسی و اقتصادی نیست و روابط فکری و اندیشه ای میان دانشمندان، شعرا و روشنفکران دو کشور همواره و از دیرباز وجود داشته است.

همچنین الویر موسیچ، استاد زبان و ادبیات فارسی و مدرس برنامه های حافظ خوانی ضمن ابراز خرسندی از حضور سفیر کشورمان در این مراسم معنوی، گزارشی از برگزاری برنامه حافظ خوانی در تکیه مولویه سارایوو ارائه کرد و به سابقه حافظ خوانی و مثنونی خوانی در بوسنی و هرزگوین پرداخت.

وی با تاکید بر جایگاه زبان و ادبیات فارسی نزد مسلمانان منطقه بالکان افزود: حضور شعر و ادب فارسی در منطقه بالکان سابقه ای بسیار طولانی دارد و شعرا و ادبیان این منطقه تاثیرات بسیاری از پارسی سرایان گرفته اند.

موسیچ افزود:  الگوبرداری شعرای بوسنیایی از شعرای ایرانی در سرودن شعرهای معنوی و یا سرودن شعر به زبان فارسی، از نشانه های جایگاه بالای معنویت در اشعار فارسی است که در واقع زبان مشترک میان ملت ها است.

وی اضافه کرد: سنت حافظ خوانی را بار دیگر در شهر سارایوو احیا کرده ایم و در این مراسم علاقه مندان به زبان و ادبیات فارسی حضور پیدا می کنند و با تفسیر اشعار این شاعر بزرگ آشنا می شوند.

استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: در سال های اخیر شاهد احیای سنت مثنوی خوانی و حافظ خوانی  هستیم و  در حال حاضر علاوه بر سارایوو، در شهر توزلا نیز جلسات مثنوی خوانی برگزار می شود و استقبال خوبی نیز از سوی مردم از این جلسات به عمل آمده است.

براساس این گزارش سنت مثنوی خوانی و حافظ خوانی در بوسنی و هرزگوین، از جمله کوششهای ادبی و فرهنگی برای تعمیق میراث ماندگار زبان فارسی و حکمت ایرانی در جهان محسوب می شود.