یک منبع روسی از برگزاری نشست گفتگوی ملی سوریه در روزهای دوم تا چهارم دسامبر آتی در شهر سوچی روسیه خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، یک منبع به اسپوتنیک اعلام کرد: نشست گفتگوی ملی سوریه در دسامبر برگزار می شود.

بر اساس این گزارش؛ به گفته این منبع این نشست در ۲ تا ۴ دسامبر آینده در سوچی روسیه برگزار خواهد شد.

این در حالی است که ریاض حداد، سفیر سوریه در مسکو با بیان اینکه کنفرانس گفتگوی ملی سوریه اقدامی اساسی در راستای حل بحران سوریه است، گفته بود: این کنفرانس نیاز به آمادگی جدی دارد. طرف سوری متقاعد است کنفرانس گفتگوی ملی در آینده نزدیک گام مهمی در راستای حل مسئله بحران سوریه خواهد بود و این کنفرانس نه تنها برای سوریه بلکه برای کل منطقه اهمیت دارد.

وی با اشاره به اینکه این کنفرانس شرایطی را برای توسعه گفتگوی سیاسی در سوریه همراه با مراعات اراده سیاسی مردم فراهم می کند، اعلام کرده بود: نتیجه کنفرانس بستگی به جدی بودن کار برای برگزاری آن دارد، اما همانطوری که قبلا انتظار می رفت با این شرایط برگزاری این کنفرانس در ۱۸ نوامبر ماه جاری ممکن نیست.