وزیر خارجه لبنان ضمن تاکید بر نقش حزب الله در آزادسازی اراضی این کشور از اشغال صهیونیستها، از مقبول بودن این حزب نزد لبنانی ها خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، جبران باسیل وزیر خارجه لبنان گفت: حریری به عنوان مسئول لبنانی به عربستان رفته است نه شهروند سعودی و قوانین بین المللی درباره وی حاکم است.

وی افزود: ما مخالف دخالت خارجی در امور داخلی لبنان هستیم. حاکمیت لبنان و وحدت آن غیرقابل معامله آنگونه که برخی به دنبال آن هستند، است. خواستار وحدت ملی و حفظ آن هستیم.

باسیل گفت: لبنان طرح تروریستی را با شکست روبرو کرده و داعش را رانده و اولین کشوری در منطقه است که اراضی اش را از تروریستها آزاد کرده است. برخی نمی توانند در راستای تنش حرکت کنند و سپس خواستار امنیت در لبنان باشند. دستگاههای امنیتی اعلام کرده اند که شواهدی درباره تهدید امنیت نخست وزیر وجود ندارد.

وی بیان کرد: حزب الله جنبش مقاومت و آزاد کننده اراضی است که اسرائیل اشغال کرده بود و حزبی مقبول از سوی همه لبنانی هاست. لبنان هنوز خواهان رابطه خوب با عربستان است و از این رو به تنش دیپلماتیک متوسل نشده ایم.

باسیل گفت: حریری نخست وزیر لبنان است و این پست حاکمیتی لبنانی به وی مصونیت کامل بین المللی می دهد. کشورهایی که ما به آن سفر کردیم بر امنیت لبنان و ثبات آن تاکید دارند. آنچه مطلوب است بازگشت حریری به لبنان است تا تصمیم مقتضی گرفته شود. آنچه رخ داده است خدشه وارد کردن به کرامت لبنانی ها و دخالت خارجی در امور داخلی لبنان است.