رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه این کشور در ماجرای استعفای حریری بی طرف است، گفت: از ایران می‌خواهیم سیاست تهاجمی خود را در منطقه کاهش دهد و موضع خود را در قبال برنامه موشکی مشخص کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسکای نیوز، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه با ادعای اینکه ایران از اظهارات وی برداشتی بد داشته است، اظهار داشت: فرانسه در ماجرای استعفای  سعد الحریری از نخست وزیری لبنان، بی‌طرف است.

وی ادامه داد: از حریری به عنوان نخست وزیر لبنان در پاریس استقبال میکنم و پس از آن وی طی روزها یا هفته‌های آینده به لبنان باز خواهد گشت.

رئیس جمهور فرانسه همچنین گفت:  از ایران می‌خواهیم سیاست تهاجمی خود را در منطقه کاهش دهد و موضع خود را در قبال برنامه موشکی مشخص کند.