وزیر خارجه قطر با تاکید بر اینکه عربستان و امارات باید به قوانین بین المللی احترام بگذارند، گفت: آنچه برای قطر رخ داد، به نوعی دیگر علیه لبنان در حال رخ دادن است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر اظهار داشت: آنچه برای قطر رخ داد، به نوعی دیگر علیه لبنان در حال رخ دادن است.

وی با بیان اینکه تلاش هایی در منطقه برای تسلط بر کشورهای کوچک و مجبور کردن آنها به تسلیم وجود دارد، تاکید کرد که عربستان و امارات باید به قوانین بین المللی احترام بگذارند.