عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: عده‌ای نبرد جهانی اسلام و استکبار را شعار می‌دانند و معتقدند انقلابی بودن یک مسئله نمادین و مقطعی بود و امروز برای پیشرفت و حل مشکلات باید ایدئولوژی سازش گرا و تسلیم طلب در برابر غرب را دنبال کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ حسن رحیم‌ پور ازغدی ظهر امروز در همایش جدال اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی که با همت بسیج دانشجویی در محل دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهار داشت: مرزبندی بین دو تلقی از اسلام، مسئله جدیدی نیست و از صدر اسلام بحث تفاوت میان اسلام محمدی و علوی با اسلام اموی و عباسی مطرح بود.

وی افزود: امام خمینی‌(ره) در سال‌های پایانی عمر خویش بر این مرزبندی تاکید کرده و مصادیق امروزی اسلام آمریکایی را دو شاخه اسلام متحجر و اسلام لیبرال سازش کار تقسیم کردند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه متحجرین معتقد به کفایت فکر فردی عبادی و جدایی دین از سیاست و عدالت هستند ادامه داد: این دیدگاه اسلام سیاسی، اسلام انقلابی و اسلام جهادی را به ضرر مذهب و مخالف معنویت می‌دانند و مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را از جدا از دین و مذهب می‌دانند.

وی با اشاره به اینکه سیاست در حقیقت به معنای قیام برای حق است و صدور انقلاب یعنی اجرای جهانی امر به معروف و نهی از منکر، تصریح کرد: متحجرین دین را فدای منفعت خودشان می‌کنند و احکام دین را تا جایی می‌پذیرند که منافع مادی و دنیوی خودشان را تهدید نکند.

رحیم‌پور ازغدی ادامه داد: شاخه دوم عقیده دارند نواندیشی، ترقی، توسعه علمی و اقتصادی و احقاق حقوق بشر در جامعه ایران نیازمند الگوسازی از جوامع غربی است و شرط توسعه، پیگیری ارزش‌ها و روش جهان غرب است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اسلام آمریکایی، شرف و کرامت ملت را زیر سوال می‌برد گفت: اوباما در سفرش به کوبا خواستار دیدار با فیدل کاسترو بود ولی او نپذیرفت در حالی که در ایران اسلامی برخی از روشنفکران حاضرند اگر از دید خودشان اوضاع اقتضا کند، سر تعظیم هم در برابر غربی‌ها خم کنند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از تحریم‌ها روی کاغذ لغو شده اما در واقع به بهانه‌های مختلف به تعهدات خود عمل نمی‌کنند به طوری که چندی پیش بیش از ۱۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران طبق حکم یک دادگاه محلی آمریکا به بهانه اینکه ایران ثابت نکرده که در جریان ۱۱ سپتامبر نقشی نداشته است، به ایران پس داده نمی‌شود و این است نژاد تغییرناپذیر آمریکایی.

رحیم‌پور ازغدی با اشاره به اینکه منشأ مشکلات ما اختلاس، قاچاق و واردات بی رویه است گفت: عده‌ای نبرد جهانی اسلام و استکبار را شعار می‌دانند و معتقدند انقلابی بودن یک مسئله نمادین و مقطعی بود و امروز برای پیشرفت و حل مشکلات باید ایدئولوژی سازش گرا و تسلیم طلب در برابر غرب را دنبال کرد.

وی تصریح کرد: سازش با جهان خواران با برقراری رابطه با جهان متفاوت است و جهان محدود ابرقدرت‌ها نیست‌.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر سخنان امام خمینی‌ (ره) مبنی بر اینکه نخستین گام برای مبارزه اراده است گفت: جنگ ما محصور به زمان و مکان نیست، جنگ ما جنگ اعتقادات و ارزش‌های دینی است و برای پیروزی باید بخواهیم که مبارزه کنیم.

رحیم‌پور ازغدی خاطرنشان کرد: طبق سخنان امام خمینی (ره) در عرصه توازن قوا در نظام جهانی هرکس قدرت بیشتری دارد منافعش اولویت بیشتری دارد پس اگر می‌خواهیم به منافع ایران و مصلحت اسلام احترام بگذارند باید قوی شویم و این کار با سازش و عقب نشینی ممکن نیست.

وی با تاکید بر نقش دانشجویان در تحکیم حکومت انقلابی گفت: عده‌ای مقدس نما در حوزه و دانشگاه از طریق تزویر سعی دارند محتوای انقلاب را از درون تغییر دهند و اسلام ابوسفیان را جایگزین اسلام محمدی کنند و این وظیفه قشر فرهیخته جامعه است که فریب نفوذ غرب را نخورند و از حکومت انقلابی اسلامی ایران دفاع کنند.