منابع وابسته به خانواده دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین از محدودیت های آل خلیفه برای شیخ علی سلمان و دیگر چهره های سرشناس بحرینی که در زندان به سر می برند، خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه، شبکه اللولوه گزارش داد: منابع وابسته به خانواده شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین از محدودیت های اعمال شده علیه وی و دیگران چهره های سرشناس دربند آل خلیفه خبر دادند.

این منابع بیان کردند: شیخ علی سلمان و دیگر چهره های سرشناس در بند رژیم بحرین ارتباط شان با دنیای خارج قطع شده است و از تماشای تلویزیون و خواندن روزنامه محروم شده اند.

شایان ذکر است که دادگاه جنایی بحرین شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق و ۲ تَن دیگر از اعضای این جمعیت را به اتهام جاسوسی برای قطر و تلاش برای سرنگونی رژیم آل خلیفه، محاکمه می کند.

بر اساس این گزارش، در حالیکه که شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق هم اکنون سومین سال از محکومیت چهار ساله خود را در حبس سپری می کند دادستان کل بحرین امروز خبر داد که به دستور دادستان عمومی بحرین پرونده جدید شیخ علی سلمان و دو تن از اعضای این جمعیت یعنی شیخ حسن سلطان و علی الاسود به اتهام جاسوسی برای قطر با هدف سرنگونی نظام حاکم بحرین به دادستانی جنایی بحرین ارجاع داده شده و جلسه محاکمه آنان در تاریخ ۲۷ نوامبر ( ۶ آذر) برگزار خواهد شد.

دادستان بحرین اتهامات وارده به شیخ علی سلمان و دیگران را در این قضیه جاسوسی برای کشور اجنبی (قطر) در راستای دشمنی با بحرین، آسیب رساندن به مراکز سیاسی و اقتصادی و منافع ملی آن و با هدف سرنگونی نظام حاکم، افشای اسرار دفاعی و نظامی و اوضاع داخلی کشور و دریافت مبالغی از کشور اجنبی در مقبال افشا و در اختیار گذاشتن این اسرار، نشر اخبار و شایعات کذب و جهت دار در خارج به هدف تضعیف پشتوانه مالی کشور و کاستن از اعتبار و هیبت آن است.