شماری از اعضای پارلمان انگلیس، از وزارت امور خارجه این کشور خواستند؛ در روز حمایت از حقوق اقلیت‌ها، پرچم همجنس گرایان را بر فراز سفارتخانه‌ ها و کنسولگری‌ های انگلیس در کشورهای جهان برافرازد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه گاردین نوشت: مخالفت “فیلیپ هاموند” وزیر امور خارجه انگلیس با این درخواست، خشم نمایندگان مذکور را برافروخته است.

هاموند در بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس، با وجود مخالفت با این درخواست، موضوع “حقوق بشر” را بخش اساسی از دیپلماسی این کشور دانسته و تأکید کرده است: وزارت امور خارجه انگلیس موظف به تلاش برای بهبود حقوق بشر در سراسر جهان است.

ادعای دفاع از حقوق بشر برای حمایت از “همجنس گرایان” در حالی در غرب مطرح می شود که اغلب روانشناسان کلاسیک، معضل همجنس گرایی را جزء بیماری ها و اختلالات روانی می دانند که نیازمند روان درمانی است.