روزنامۀ آلمانی اشپیگل از سیاستِ دوگانۀ آلمان و غرب در قبال خاندان سعودی به شدت انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه، اشپیگل با انتقاد شدید از تناقض موجود میان حرف و عمل غربی ها و همچنین توخالی بودنِ انتقاداتشان از عربستان، نوشت: آیا قیمت حرف، به نقره است و قیمت عمل به طلا؟

“ماتیاس جیپاور” در مقاله ای که در روزنامه اشپیگل منتشر کرد، نوشت: وقتی موضوع، به روابط با عربستان مربوط می شود، زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان به وضوح و پیوسته از خاندان حاکم بر عربستان انتقاد می کند. به ویژه پس از آن که گزارش هایی درباره اعدام های اخیر در این کشور و همچنین نقض قوانین بین المللی در حمله به یمن منتشر شد.

در ادامه این مقاله آمده است: این در حالی است که رهبر حزب سوسیال دموکراتِ آلمان که در ائتلاف حاکم بر کشور شریک است، برخوردی متفاوت با عربستان سعودی دارد، به گونه ای که گویی عربستان، تنها کشور باقی مانده در جهان است.

در این مقاله همچنین آمده است: همین گابریل وزیر اقتصاد بود که اجازه داد بزرگ ترین قرارداد سلاح فروش سلاح به عربستان امضا شود، او همچنین با عربستان گفت وگو و مذاکره کرد و این در حالی است که پیش از آن و در پی انتشار خبر اعدام ها در عربستان، همین وزیر، اتخاذ تدابیری قاطعانه تر در برخورد با شیخ های عربستان را خواستار شده بود.

نویسندۀ این مقاله خاطر نشان کرد: گابریل در دسامبر گذشته گرفتار رسوایی دیپلماتیک بود، زیرا این اتهام مطرح شده بود که شریکِ مهمِ گفت وگوهای سوری – عربستانی، حامی مالی مساجدِ آلمان است و این مساجد، محل گردهمایی و ارتباط تروریست هاست.

به نوشته اشپیگل، برلین، همواره این موضوع را این گونه توجیه می کرد که قرادادهای امضا شده با عربستان قابل قبول هستند زیرا سعودی ها، در سرکوب ملت خود از سلاح هایی که از آلمان خریده اند، استفاده نمی کنند!