وزیر خارجه بحرین در ادامه سیاستهای خصمانه رژیم آل خلیفه علیه ایران خواستار اقدام مشترک کشورهای عربی علیه ایران شد.

به گزارش پرس شیعه، «خالد بن احمد آل خلیفه» در سخنان خود در نشست اضطراری اتحادیه عرب مدعی بی ثباتی منطقه از سوی ایران شد.

وی همچنین مدعی شد: باید با حزب الله به سبب تهدید امنیت ملی کشورهای عربی مقابله شود.

وزیر خارجه رژیم آل خلیفه در ادامه ادعا کرد که لبنان تحت سیطره حزب‌الله است و لبنان مسئول مشارکت حزب الله در دولت این کشور است.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: اقدامات ایران موجب شده است تا هزاران بحرینی زخمی شوند. خط لوله نفت که در منامه منفجر شد از جمله اقدامات ایران علیه بحرین بود.

وزیر خارجه بحرین با این ادعا که موشکی که از سوی یمن به ریاض شلیک شد، ایرانی بوده گفت این اولین تعرض هم پیمانان ایران نبود.

لازم به ذکر است نشست اضطراری وزرای خارجه اتحادیه عرب در بیانیه ای که دیکته شده عربستان سعودی بود ایران را متهم به دخالت و ناامنی در منطقه کرد.