کارگاه ذهن‌گرایی و برون‌گرایی در مورد خوشبختی ۱۸- ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ در دانشگاه تامپیر فنلاند برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، کارگاه ذهن‌گرایی و برون‌گرایی در مورد خوشبختی ۱۸- ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ در دانشگاه تامپیر فنلاند برگزار می‌شود.

هدف این کارگاه اکتشاف مزایا و معایب درون‌گرایی، برون‌گرایی و تلفیق‌های ممکن آن است. ما در میان دیگر سؤالات علاقه‌مند به سؤالات زیریم: آیا یک شخص (با فرض آگاهی از چیزی) باید پاسخی مثبت به آن داشته باشد، که اصولاً برای او خوب است؟ چه نوعی از پاسخ‌های مثبت در صورت وجود، متناسب با خوشبختی است؟ آیا لذت و درد شامل خصوصیات مثبت و منفی هستند؟ اگر برخی چیزها بدون توجه به مشخصاتشان و مستقلاً برای ما خوب هستند چه چیزی آن‌ها را برای ما خوب می‌کند؟ آیا ساختارهای مبنایی خوشبختی برای بزرگ‌سالان، کودکان، حیوانات، و دیگر موضوعات بالقوه خوشبخت یکسان است؟ انطباق یک دیدگاه ذهن گرایانه و برون‌گرایانه حاوی چه معانی‌ای برای اخلاق کاربردی دارد، همانند رسیدگی به پایان زندگی؟ آیا سیاست‌های عمومی‌ای که هدفشان منفعت عمومی است، دارای سوگیری ذهن گرایانه، برون‌گرایانه یا مفهومی تلفیقی از خوشبختی هستند؟

علاقمندان به شرکت در کارگاه می‌توانند خلاصه‌ای ۲-۴ صفحه‌ای پیرامون موضوع کارگاه را تا ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷ به آدرس ایمیل antti.kauppinen@uta.fi ارسال نمایند.