معاون اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب دوران امامت امام رضا (ع) را عصر درهای باز فرهنگی خواند.

به گزارش پرس شیعه، برنامه «گفت و گوی فرهنگی» رادیو گفت و گو، ویژه شهادت امام رضا(ع) گذری بر سیره علمی امام رضا(ع) و مناظره های ایشان و روش شناسی مناظره های امام رضا(ع) با حضور محمد ناظمی اردکانی، معاون اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب  روانه آنتن شد.

در آغاز ناظمی اردکانی عنوان کرد : برای آنکه بتوانیم روش های امام رضا(ع) را به خوبی تبیین کنیم باید تحلیلی از شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن عصر داشته باشیم.

وی افزود: در ۱۰سال نخست امامت ایشان، قدرت سیاسی در دست هارون بود که سرمست کشورگشایی بود و مخالفین سیاسی خود را به شدت سرکوب می کرد و امام موسی کاظم(ع) را به شهادت رساند که سبب ایجاد یک تصویر سیاسی از هارون شده بود.

معاون اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب، تعبیر عصر درهای باز فرهنگی را برای دوره امامت علی بن موسی الرضا(ع) به کار برد و بیان کرد: اسلام در دوره امام رضا(ع) به شدت در حال گسترش بود و به دلیل گستردگی اختلافات زیادی پدید می آمد. در آن دوران مباحث کلامی اوج می گیرد، دانشمندان و صاحب نظران از تمام دنیا دعوت می شوند و در مباحث ایدئولوژیکی وارد می شوند.

ناظمی اردکانی در بخش دیگر گفت و گوی خود با رادیو گفت و گو  به بی اعتمادی افراد جامعه به حاکمیت عباسی اشاره کرد و گفت : در این شرایط امام رضا(ع) راهی را در پیش می گیرند که بتوانند دو اصل امامت و عدالت را ترویج نمایند و در این راه به محدودیت های ایجاد شده از سوی هارون اعتنایی نمی کنند.

وی خاطرنشان کرد: امام با تحلیلی که از مسائل فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی عصر خود دارند  و با شرایطی که نخبگان و دانشمندان از سراسر جهان برای شناخت اسلام به مرو می آیند ، تلاش می کنند خدشه ای بر وحدت و همگرایی جهان اسلام وارد نشود و همه افرادی که به سمت اسلام آمده اند در دایره وحدت و همگرایی قرار بگیرند.

معاون اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب به بیان سرفصل روش های مورد استفاده امام رضا(ع) پرداخت و اظهار کرد: دعوت همه مذاهب به اخوت ایمانی ، راه اندازی نشست های عقلانی و سازنده ،تاکید بر مشارکت در مراسم و مناسک عبادی و اجتماعی ، سفارش بر برقراری روابط اخلاقی و عاطفی ، ترویج خردورزی و آزاداندیشی و صیانت از یکپارچگی دینی و حاکمیتی  ، روش هایی بودند که امام تا لحظه شهادت بر آنها استوار هستند.