اندیشه‌های قرآنی علامه طباطبایی (ره) و حاج مالک سی به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در سنگال، بررسی شد.

به گزارش پرس شیعه، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری اصحاب الیمین، دومین نشست بررسی اندیشه‌های قرآنی اندیشمندان ایران و سنگال با عنوان بررسی اندیشه‌های قرآنی «علامه سید محمد حسین طباطبایی (ره) و حاج مالک سی» در شهر تیئس برگزار شد.

سید حسن عصمتی، رایزن فرهنگی کشورمان در این نشست ادبی، ضمن معرفی علامه طباطبایی (ره) و آثار او گفت: اندیشمندان قرآنی ایران و سنگال مانند علامه طباطبایی (ره) و حاج مالک سی رهبر معنوی طریقه تیجانیه می‌توانند پُل ارتباط معنوی میان کشورهای اسلامی و دیگر کشورهای جهان باشند.

سلیمان سی رهبر معنوی اصحاب الیمین نیز، در این نشست آشنایی جوانان سنگال با اندیشه‌های حاج مالک سی و علامه طباطبایی را مهم دانست.

نادریان، رییس دانشگاه جهرم، عرب احمدی، استاد دانشگاه تهران، شیخ موسی نیان، امام جمعه تیووان، محمد بشیر انگوم، استاد دانشگاه دعوت اسلامی در منطقه پیر، عیسی جوپ و پاپ چغای، نمایندگان خلیفه تیجانیه از دیگر سخنرانان این نشست بودند.

در این نشست ادبی، کتاب «موفقیت‌های راستین معاصر» نوشته سلیمان سی با الهام از برگزاری نخستین نشست اندیشه‌های قرآنی اندیشمندان ایران و سنگال در آبان سال ۱۳۹۵ به شرکت‌کنندگان اهداء شد.