همایش نهم انجمن فلسفه تعلیم و تربیت با عنوان «فضای مجازی و فلسفه تربیت» تا ۳۰ آبان ماه مقاله دریافت می کند.

به گزارش پرس شیعه، همایش «فضای مجازی و فلسفه تربیت» اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ با دبیری علمی یحیی کاظمی در شهر زاهدان برگزار می شود.

تاریخ های مهم همایش:

تاریخ دریافت چکیده: تا ۳۰ آبانماه ۱۳۹۶

تاریخ اعلام نتایج داوری چکیده: تا ۳۰ آذر ۱۳۹۶

تاریخ ارسال اصل مقالات: تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ اعلام نتایج داوری اصل مقالات: تا ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

تاریخ برگزاری همایش نهم: ۷ و ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

این همایش به عنوان نهمین همایش ملی برگزار شده توسط انجمن فلسفه تعلیم و تربیت در کشور است.

نهمین همایش سعی دارد به  بررسی یکی از  مسائل روز یعنی فضای مجازی بپردازد.

همایش «فضای مجازی و فلسفه تربیت» اردبیهشت سال ۱۳۹۷ در شهر زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.