ترکیه در ادامه بازداشت افراد مظنون به مشارکت در کودتای ۲۰۱۶، تعداد ۵۱ معلم را که پیشتر اخراج شده بودند، بازداشت کرد.

به گزارش پرس شیعه، «آناتولی» از بازداشت ۵۱ معلم سابق ترکیه به ظن همکاری با گروه «فتو» وابسته به «فتح‌الله گولن» رهبر اپوزیسیون این کشور خبر داد که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا سکونت دارد و به طراحی نقشه کودتای نافرجام ۲۰۱۶ متهم است.

افراد بازداشت شده، پیشتر از کار تدریس اخراج شده بودند.

موج بازداشت‌های گسترده در ترکیه موجب افزایش تنش در روابط این کشور و اتحادیه اروپا شده است تا آنجا که این اتحادیه در بودجه سال مالی ۲۰۱۸، حجم کمک‌های مالی در راستای تسهیل عضویت ترکیه را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش داد و دلیل این امر را نیز نقض حقوق بشر از سوی دولت آنکارا عنوان کرد.